ביום 3.10.2021 אישרה ועדת השרים למאבק באלימות בחברה הערבית, בראשות ראש הממשלה נפתלי בנט, את התוכנית הלאומית למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, וביום 24.10.2021 אישרה הממשלה את התוכנית, ולפיה נדרשת מעורבות של זרועות הביטחון, ובכללן שירות הביטחון הכללי (להלן – השב”כ), אגב תיאום ביניהן. תוכנית זו בכלל והכוונה לערב את השב”כ בפרט חוללו דיון סוער בקרב החברה הערבית. נייר עמדה זה מתמקד בתגובות ההנהגה הערבית וארגוני החברה האזרחית לתוכניות הממשלה, ובעיקר בכוונות הממשלה לערב את השב”כ במאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית.

לקריאת הנייר PDF

לקראית הנייר בשפה הערבית – קובץ PDF